/* */

เรียน Grammar ให้รู้…ไม่ใช่งูๆ..ปลา ๆ2เรียน Grammar ให้รู้…ไม่ใช่งูๆ..ปลา ๆ2

 • ผู้เขียน: ผศ. พนิตนาฏ ชูฤกษ์ 
 • สำนักพิมพ์: โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ดร.พนิตนาฏ

 • เรียน Grammar ให้รู้ไม่ใช่ งูๆ ปลาๆ เล่ม 2 เนื้อหาจะอธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจหลายๆเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่เราเคยท่องจำกันมา มาอธิบายอย่างเป็นระบบ ให้คุณสามารถค้นคว้าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

  เนื้อหา

 • Verb วุ่นๆ มาแล้วจ้า 
 • กริยาช่วย จะช่วยใครดี?Auxiliary Verb 
 • แสดงความคิดเห็น กลายเป็น Modal Verb 
 • Linking Verb แค่เชื่อมต่อ พอทำไหว 
 • Verb to be กริยาง่ายๆใครๆก็รู้จัก 
 • Verb to have ใช้ได้หลายแบบเลยจ้า 
 • กริยา 3 ช่องท่องกันจัง


 • Originally posted 2017-06-21 18:14:00.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *