/* */

Transcending the Nine Heavens สยบโลกเก้าสวรรค์ 001-370

แต่ก่อนยุคบรรพกาลที่ผู้ถือครองดาบเก้าวิบัติจะถือกำเนิดขึ้น  ทวีปเก้าสวรรค์นั้นยังเป็นดินแดนเดียวกัน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ผู้ถือครองดาบเก้าสวรรค์คนแรกได้ทำการแยกทวีปเก้าสวรรค์ออกจากกันเป็นเก้าชั้น ในแต่ละชั้นจะมีเผ่าพันธ์ที่เป็นตัวแทนในแต่ล่ะชั้น ส่วนมนุษย์นั้นอาศัยอยู่ในชั้นสูงสุด  ( ยังไม่แน่ว่าอยู่ในชั้นใด ทางผู้แปลไม่ได้อธิบายในส่วนนี้มา )  อย่างไรก็ตามการแยกตัวของทวีปเก้าสวรรค์นั้นแยกตัวออกมาได้ไม่ดีนัก ผลสุดท้ายทั้งแปดชั้นฟ้าเกิดการปะทะกัน การทำลายล้างมหาศาลทำให้บางเผ่าพันธุ์ได้ล่มสลายหายไป ส่วนมนุษย์ที่อาศัยนั้นอยู่บนชั้นสูงสุดนั้นจึงกลายเป็นเผ่าพันพ์ที่มีจำนวนมากที่สุดในทวีปเก้าสวรรค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *