/* */

พสุธาหัวใจ PDF

  “รยาปัน” แคว้นอิสระเล็กๆ ถูกคุกคามจากแคว้นใหญ่ที่ต้องการครอบครอง และทำทุกวิธีที่จะได้มา การชิงไหวชิงพริบทางการเมืองจึงเกิดขึ้น เพื่อสิ่งเดียวคือ ธำรงเอกราชเอาไว้ เขาและเธอจะทำเช่นไรเพื่อรักษาชาติบ้านเมือง ต้องติดตาม!

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *