/* */

สายสัมพันธ์ เล่ม1-2 จบ

อย่าถาม…ว่าฉันรักเธอมากแค่ไหน
เพราะยังไม่มีมาตรฐานใดในโลก
คิดหาค่าปริมาตรแห่งความรักได้
สำคัญ…รักแล้ว อย่างแหนงอย่าหน่าย
อย่าให้รักกลับกลายมาจืดมาจาง

Download เล่ม1

Download เล่ม2 จบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *