/* */

เถ้าน้ำค้าง PDF

ลานน้ำค้างมองเห็นโลกหลังความตาย

เธอรู้จัก “บางตน” ของผู้อยู่ต่าง   พ

และวิญญาณดวงนั้น ชักพาเธอให้เข้าใกล้

“ผู้ชายในฝัน”

เส้นทางความรักเหมือนถูกชี้นำจากมือที่มองไม่เห็น

สานสายใยทั้งกับผู้ชายในฝัน และผู้ชายที่อยู่ใกล้ตัว

ก่อให้เกิดปมแห่งหัวใจที่ยากจะสะสาง

ในยามนั้น

เธอกลับเผชิญวิกฤตที่สุดในชีวิต

ด้วยโรคมะเร็ง

ที่สามารถพรากเธอจากคนที่รัก และจากทุกคนที่รักเธอ

ลานน้ำค้าง…เห็นโลกหลังความตาย

และเธออาจก้าวไปสู่ดินแดนนั้น

ระหว่างความรักและความตาย

ปัญหาใด ยิ่งใหญ่กว่ากัน

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *