/* */

Descent of the Phoenix สายเลือดฟินิกซ์ ตอนที่1-801

เรื่องย่อ : หลิน นัก ฆ่าสาวผู้เชี่ยวชาญการฆ่าและเป็นผู้ยืนอยู่อันดับสูงสุดของนักฆ่าทั้งหมดได้ พบกับความตายระหว่างปฏิบัติภารกิจ หญิงสาวต้องประหลาดใจเมื่อเธอตื่นขึ้นมาในร่างของ มู่หรงหลิวเยว่ เด็กหญิง วัย13ปี เธอได้รู้ว่าหลิวเยว่ถูกกลั่นแกล้งสารพัดแม้ว่าจะเกิดในตระกูลที่มีชื่อเสียงก็ตามทาง ความทรงจำในร่างของเด็กหญิง หลิวเยว่ถูกลูกพี่ลูกน้องซ้อมอย่างหนักจนสิ้นใจทำให้วิญญาณของหลินสามารถ เข้ามาอยู่ในร่างแทนได้ หลังจากนั้นหลินก็ตัดสินใจใช้ชีวิตในร่างของหลิวเยว่และในนามของมู่หรงหลิว เยว่ต่อไปในโลกยุคอดีตนี้

เล่ม 2 https://clk.ink/d3lOC
เล่ม 3 https://clk.ink/qMJlz
เล่ม 6 https://clk.ink/VQ7Y
เล่ม 7 https://clk.ink/HUrA
เล่ม 8 https://clk.ink/hku1FP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *