/* */

ลำนำรักมังกรดำ PDF

โม่เอ๋อร์ เป็นเด็กหญิงใบ้ที่จั้นชิงช่วยจากโจรสลัดไว้ใน ‘ลำนำรักเจ้าสมุทร’ ความจริงโม่เอ๋อร์เพียงแต่ไม่พูดเพราะตกใจกับที่ครอบครัวสกุลเหรินถูกโจรป่าที่นำโดย กู้หย่วนต๋า ฆ่าเพื่อชิงแผนที่จิ๋นซี ความต้องการแก้แค้นทำให้โม่เอ๋อร์ติดตาม ฉู่เฮิ่นเทียน ที่เป็นหัวหน้าโจรสลัดมังกรดำเเพื่อฝึกวิชากระบี่ถึงสิบสี่ปี โดยในช่วงสามปีหลังยังเป็นสตรีของฉู่เฮิ่นเทียนด้วย

เมื่อได้ข้อมูลและโอกาส โม่เอ๋อร์จึงหนีจากกองเรือของฉู่เฮิ่นเทียน ไปปราสาทเขากระบี่เทพของกู้หย่วนต๋าที่ตอนนี้สร้างฉากหน้าเป็นจอมยุทธ์คุณธรรม โดยโม่เอ๋อร์สามารถหลอกให้คุณชายน้อย กู้อี้ หลงรักถึงขอแต่งงานด้วยเพื่อจะใช้โอกาสในงานแต่งงานสังหารกู้หย่วนต๋าแบบยอมตามไปด้วยกัน … แน่นอนว่าฉู่เฮิ่นเทียนที่ซึ่นสุดๆ ย่อมไม่ยอมให้สตรีของตัวไปเป็นของคนอื่น

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *