/* */

ภรรยาตัวปลอม PDF

หนึ่งสตรีมีเหตุจำเป็นให้ต้องปลอมตัวเป็นบุรุษ
หนึ่งบุรุษที่งามล้ำเหนือสตรีจนไม่มีใครแต่งงานด้วย
เมื่อเขาและนางจำต้องแต่งงานกัน
จึงเกิดเรื่องเล่าขานตำนานรักอันแสนวุ่นวายขึ้น

สวรรค์! เจ้าสาวของนางเป็นบุรุษที่งดงามถึงเพียงนี้เชียวหรือ
เทียบกับนางที่เป็นสตรีในคราบบุรุษแล้ว…น่าชังนัก!

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *