/* */

ชายาไร้ใจ 1-283จบ PDF

ชาติก่อน “ม่านเยา” หญิงสาวจากตระกูลม่านกรุ๊ป “เธอ” ไม่เคยมีสิทธิ์ที่จะได้เลือกทางเดินชีวิตของตัวเอง

ชาตินี้ ในฐานะของ “องค์หญิงหรงเล่อฉาง” พระขนิษฐาของฮ่องเต้แห่งแคว้นฉี่อวิ๋น

“นาง” จึงขอเป็นคนที่จะเลือกทางเดินของตัวเองบ้าง

แต่ใครเล่าจะรู้ว่า นางจะกลายเป็นเพียง “หมาก” ในกระดานรักของใครบางคน

……

ทุกครั้งที่นางมอบใจ กลับไม่เคยได้พบกับความสมหวัง

ทุกคราที่นางผิดหวัง เส้นผมนั้นจะค่อยๆ กลายเป็นสีขาว

   Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *