/* */

ศึกเทพสัประยุทธ์ เล่ม1-2 จบ PDF

ผลงานของอึ้งเอ็ง แปลโดยน.นพรัตน์ ศึกเทพสัประยุทธ์เป็นผสมระหว่างกำลังภายในกับอิทธิปาฎิหาริย์ นำเรื่องราวในยุคตำนานปรัมปรามาผูกเรื่อง ตั้งแต่ยุดอึ้งตี่(จักรพรรดิเหลือง)ต่อสู้กับชีอิ้ว อึ้งเอ็งเป็นเจ้าของผลงานที่โดงดังอย่างกระบี่ไร้เทียมทาน และพยัคฆ์ลำพอง

Download เล่ม1

Download เล่ม2 จบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *