/* */

ท่านอัครเสนา มารักข้าเถิด PDF

หน้านิ่ง เย็นชา วาจาเฉียบคม ไม่ชมชอบสาวงาม
คำนิยามคร่าวๆ ของอัครเสนาบดีแคว้นเหลียน ว่าที่เจ้าบ่าวของข้า
แลดูเย็นชายิ่งนัก แต่ช่างป่ะไร ในเมื่อต้องแต่งเข้าจวนอัครเสนาบดีแล้ว ข้าผู้เป็นองค์หญิงจะต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส พยายามทำให้ท่านอัครเสนาบดีหัวแข็งผู้นี้ ไม่กีดขวางเส้นทางสู่บัลลังก์ของน้องชายของข้าก็พอ ว่าแต่ต้องทำเช่นใดกันนะจึงจะดึงความสนใจจากเจ้าคนเฉยชา หน้านิ่งผู้นี้ได้…

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *