/* */

มนต์นี้ เพื่อรักเธอ PDF

เพียงเพราะเล่นสนุกตามประสาเด็ก เธอจึงได้พบกับ “เขา”
แต่เพราะการเดินทางเพื่อออกตามหาผู้วิเศษ หายามารักษาพระบิดา เขาจึงได้พบกับ “เธอ”
แต่เรื่องราวมิได้เป็นไปอย่างเทพนิยายทั่วไป เพราะถึงยังไง เจ้าหญิงก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าชายเสมอไป อีกทั้งเธอเติบโตมาแบบ “แม่มด” เรื่องราวจึงมิได้ดำเนินเหมือนเทพนิยายทั่วไป…

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *