/* */

ฮาชิคุโด เล่ม 1-2 จบ PDF

มิยามิโนะ ยูกิ หรือ ฮาชิคุโด ยูกิโกะ ทายาทรุ่นสุดท้ายของตระกูลฮาชิคุโด ถูกตามล่าจากพรรคซากุระดำ … หนทางเดียวแห่งความอยู่รอด ขึ้นอยู่กับ องครักษ์ผู้ปกปักษ์รักษาเธอ… ฟูจิยามะ ทาเคโตะ

Download เล่ม1

Download เล่ม2 จบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *