/* */

After the Light หนึ่งแสง…หลังแดนอสูร เล่ม1-2 จบ PDF

ดินแดนโยมิ…เป็นดินแดนของผู้ที่ตายแล้วเท่านั้น ทว่าชิเอะ เด็กสาวที่ได้รับการเลี้ยงดูจากตาเฒ่าเคนและยายคัทสึเอะ คนพายเรือรับส่งวิญญาณที่ริมฝั่งแม่น้ำซันสุกลับเป็นมนุษย์ เมื่อความลับเปิดเผย การเดินทางในดินแดนหลังความตายเพื่อทวงความยุติธรรมให้แก่บิดาจึงเริ่มขึ้น ทว่าเรื่องราวกลับไม่ง่ายอย่างที่คิด เมื่อชิเอะล่วงรู้ความลับของเอ็นมะไดโอซึ่งเป็นผู้เดียวที่จะช่วยเหลือนางได้…ความลับที่ทำให้เป้าหมายของนางเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล

Download เล่ม1

Download เล่ม2 แก้ไข

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *