/* */

The World Online 1-958

ในปี 2170 พบความผันผวนในแกนโลก หลังจากนั้น 3 เดือนของการทดสอบ สังเกตการณ์ การคำนวณโดยนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก ได้ข้อสรุปที่น่ากลัว : ภายใน 30 ปี แกนโลกจะระเบิด แมกม่าหลอมเหลวจะพุ่งออกมา ปกคลุมและเผาทุกชีวิตบนโลก
โลกกำลังจะถูกทำลาย และมนุษย์จะไร้ที่อยู่อาศัย หลังจากเส้นทางสู่ภัยพิบัติได้รับการยืนยัน รัฐบาลตัดสินใจปรับปรุงดาวอังคารให้อาศัยอยู่ได้เป็น อย่างแรก และปาฏิหารย์ก็เกิดขึ้น
รายงานล่าสุดของนักสำรวจระหว่างดวงดาว ได้ค้นพบโลกแห่งชีวิตแห่งใหม่ในแกแลกซี่ รัฐบาลวางแผนอพยพระหว่างดาวเคราะห์ภายใน 3 เดือน
ดาวเคราะใหม่ได้รับชื่อว่า ‘ความหวัง(Hope)’ เนื่องจากเป็นความหวังสุดท้ายของมนุษยชาติ เพื่อหลีกเลี่ยงความตื่นตระหนกในวงกว้าง แผนการอพยพถูกเก็บเป็นความลับ
‘โลกออนไลนน์’ เป็นส่วนสำคัญของแผน ซึ่งทำหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ไขว้เขวและเป็นความหวั งใหม่ การวางแผนและการออกแบบเกมส์ ตัวเกมส์สามารถปรับตัวและเติบโตตามผู้เล่นที่มีเพิ่ม ขึ้นเป็นจำนวนมากได้
15 ปีต่อมา ในปี 2185 การทดสอบลับครั้งแรกของ ‘Earth Online’ เริ่มต้นขึ้น โดยผู้เข้าร่วมต้องลงชื่อในข้อตกลงรักษาความลับอย่าง เข้มงวด มีการแข่งขันกันอย่างมากเพื่อแย่งที่ทดสอบเกมส์ในครั ้งแรก
ในวันที่ 1 มกราคม 2190 เกมส์จะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ
ในปี 2195 โอหยางโชวถูกฆ่าตาย ภายในเกมส์ เมื่อเขาตื่นขึ้นมา เขาพบว่าเขาไม่ได้เกิดใหม่ที่โบสน์ แต่เขากลับมาในวันที่ 28 ธันวาคม 2189 นั่นคือ 3 วัน ก่อนเกมส์จะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ
เขาตั้งสติ เขาเกิดใหม่หลังจากตายในอนาคตในอีก 5 ปีข้างหน้า เมื่อเขาได้ย้อนเวลากลับมา เขาพบว่าเขาได้เปรียบคนอื่นๆ เขามีข้อมูลที่คนอื่นๆไม่มี ข้อมูลกองกำลังที่ทรงอำนาจในเกมส์ ข้อมูลวิธีใช้ทรพยากรในเกมส์ ข้อมูลการพัฒนาดินแดน และข้อมูลอื่นๆ
เขาเริ่มวางแผนว่าเขาจะทำเช่นไรต่อไป เพื่อตัวเขาและครอบครัวของเขา เขาได้วางแผนเป็นเจ้าโลก
โอหยางโชวจะทำเช่นไร ติดตามได้ใน The World Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *