/* */

เจ้าทะเลเล่ห์ร้าย PDF

เธอคือสมบัติล้ำค่า งดงามดั่งหิมะขาวบริสุทธิ์พร่างพราย ไม่ว่าใครต่างก็ปรารถนาอยากครอบครอง
…..

‘วิญญูชนกล่าววาจาแล้ว รถเทียมม้าสี่ตัวยังวิ่งไล่ไม่ทัน’

นี่คือคำสอนที่อวี่วู่ ธิดาของราชครูแห่งหลิวฉิวยึดมั่นไว้ในใจเสมอมา แต่ใครเล่าจะคาดคิดว่าคำสอนนี้จะย้อนกลับมาทำให้นางถึงคราวตกที่นั่งลำบาก เมื่อหญิงสาวจำต้องยอมรับข้อเสนอซึ่งไม่มีทางปฏิเสธได้ของไหกุ่ยญั่ง หัวหน้าใหญ่แห่งเรือนิลกาฬ กลุ่มโจรสลัดที่ทรงอิทธิพลที่สุดในน่านน้ำซึ่งกลายมาเป็น ‘ผู้มีพระคุณ’ ช่วยชีวิตของนางเอาไว้ได้อย่างไรไม่รู้ เพื่อแลกเปลี่ยนกับความปลอดภัยขององค์หญิงแสนรักที่อยู่ในความดูแล

แต่มีหรือที่ข้อเสนอของหัวหน้าใหญ่แห่งเรือนิลกาฬ ผู้ไม่หวั่นเกรงแม้กระทั่งความตายจะไม่มีเจตนาใดแอบแฝง แม้คารมคมคายของอวี่วู่ที่เจตนาพูดสั่งสอนเขาจะฟังแล้วแสนขัดหูนัก แต่เมื่อคนอย่างไหกุ่ยญั่งพอใจใครแล้ว ก็อย่าหวังว่าผู้ใดจะช่วงชิงนางไปจากเขาได้ ถึงแม้ว่าคนผู้นั้นจะเป็นองค์จักรพรรดิก็เถอะ!

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *