/* */

พิสูจน์รักสลักใจ เล่ม1-2 จบ PDF

‘เสี่ยวเฉ่า’ หญิงสาวที่ถูกเลือกให้ข้ามกาลเวลามาเพื่อทำภารกิจรวบรวมชิ้นส่วนศิลาบรรพกาล
แต่นางหารู้ไม่ว่าแท้จริงแล้วนางคือหมากที่ถูกวางไว้เพื่อพิสูจน์รักแท้…

หนึ่งบุรุษผู้เย็นชา
ผู้ซึ่งซ่อนควาปรารถนาไว้ภายใต้ใบหน้าที่เรียบเฉย
เพียงเพื่อให้ได้นางมาครอบครองเขาพร้อมที่จะทำทุกสิ่ง

อีกบุรุษผู้เหี้ยมโหด
หัวใจที่เย็นชาดั่งน้ำแข็งของเขากลับละลายลงเพราะนาง

บทพิสูจน์รักจะสลักลงที่ใด ในเมื่อรักนี้พัวพันถึงคนสามคน …

Download เล่ม1

Download เล่ม2 จบ

Download ภาคพิศษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *