/* */

รอยมนตร์พิสูจน์รัก PDF

ในชาติก่อนเขาและนางสัญญาต่อกันว่าจะเกิดใหม่เพื่อมารักกันอีกครั้ง แต่เหตุไฉนรอแล้วรอเล่า นางถึงไม่เคยกลับมาหาเขาเสียที

คำสัญญาในชาติก่อนที่สลักเสลาไว้ในใจและรอยประทับรูปนกเป็ดน้ำบนแขนทำให้สื่อเฮ่าหลันมาเกิดใหม่พร้อมด้วยความทรงจำในชาติก่อนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เขาจึงเพียรพยายามตามหา เฝ้ารอให้คนรักในชาติปางก่อนของเขาปรากฏตัวเพื่อที่ว่าเขาและนางจะได้สืบต่อวาสนาในชาตินี้ด้วยกันอีกครั้ง

แต่ว่า… เขาทำผิดพลาดที่ตรงไหนกัน ถึงยังไม่พบนางเสียที แถมหัวใจยังเริ่มจะเอนเอียงไปหาโฉมงามที่ไม่ใช่เหลยเหล่ยของเขาอีกด้วย

เรื่องราวยิ่งเลวร้ายหนัก เมื่อความจริงเฉลยว่าเหลยเหล่ยมาเกิดใหม่ในร่างบุรุษ! ระหว่างสตรีงามพร้อมที่ต้องตาในภพนี้กับบุรุษที่เคยเป็นคนรักตรึงใจในภพก่อน คำสัญญารักมั่นทุกชาติไปยังดังก้องในใจ… เขาจะตัดสินใจอย่างไรดี

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *