/* */

โฉมงามรอรัก เล่ม1-2 จบ PDF

นางเฝ้ารอมาตลอด หวังว่าเสาน้ำแข็งเช่นเขาจะมีวันละลาย แต่ในเมื่อรอแล้วรอเล่าก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เห็นทีนางคงต้องเอาจริงเสียแล้ว!
……..

ด้วยฉายา ‘โฉมสะคราญอันดับหนึ่งในแผ่นดิน’ หลัวเมิ่ง ธิดาเจ้าสำนักคุ้มภัยเรือนวายุไม่เคยเลยที่จะมีเรื่องทุกข์ใจอันใด เพราะไม่ว่าใครก็ต้องศิโรราบแก่นาง ไม่สิ… ยังมีคนผู้หนึ่งที่ไม่เคยยอมลงให้นางสักครั้ง

ทั้งที่ผู้อื่นล้วนอยากใกล้ชิดนาง อยากทะนุถนอมนางไว้กลางฝ่ามือ การกระทำของเขากลับตรงกันข้าม กระทั่งนางเป็นฝ่ายจงใจ ‘ยัดเยียด’ ตัวเองให้เขา เขายังเห็นนางเป็นเผือกร้อนลวกมือที่ต้องรีบโยนทิ้งโดยเร็ว

อา สาวงามเช่นนางช่างอาภัพนัก ไฉนชายที่รักจึงเอาแต่คอยวิ่งหนีนางกันหนอ

Download เล่ม1

Download เล่ม2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *