/* */

ทาสรักคุณหนู PDF

‘ทาส’
เมื่อถูกซื้อไปแล้ว ชีวิตทั้งชีวิตย่อมไม่ใช่ของตัวเองอีกต่อไป
จะเป็นหรือตาย ย่อมขึ้นอยู่กับเจ้าชีวิต
ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกเส้นทางเดิน
และถ้าหากตกเป็นทาสรัก
นอกจากกายจะทรมานแล้ว หัวใจก็เช่นกัน
จะสุขหรือทุกข์
ย่อมขึ้นอยู่กับผู้เป็นนาย

..
.
ทาสรักคุณหนู

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *