/* */

หนิงเซียนชายากลางใจ PDF

หนิงเซียนคือหญิงสาวที่สิ้นชีพ และหมดลมหายใจไปแล้วในพบภูมิหนึ่ง เมื่อนางมาเกิดใหม่ยังอีกภพหนึ่ง เมื่อลืมตาขึ้นนางกลับยังมีความทรงจำเดิมนั้นติดตามมาด้วย ในเมื่อนางโชคดี นางก็จะยืนมือรับไว้อย่างไม่ปฏิเสธ ด้วยวิชาความรู้ด้านการต่อสู้ การแพทย์ที่นางร่ำเรียนมา ต้องช่วยนางได้อย่างแน่นอน
แต่ในความเป็นจริงดวงจิตที่อ่อนแอของนางถูกส่งไปยังโลกอนาคต เพื่อฟื้นฟูดวงจิตให้แข็งแรงและถูกดึงกลับมาในโลกที่นางต้องถือกำเนิด เพื่อพานพบกับคู่ชะตาที่ลงมาเกิดเพื่อตามหานาง

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *