/* */

บ่วงเสน่หา PDF

บาดแผลลึกล้ำเมื่อวันวานถูกกรีดซ้ำ ตอกย้ำว่าทั้งตัวและหัวใจเป็นใครที่ได้ครอบครอง!
…..

เผยชิงในวัยเยาว์เป็นหญิงสาวบริสุทธิ์สดใส มองโลกในแง่ดี แต่นิสัยเหล่านั้นกลับนำภัยมาสู่ตัวเอง ด้วยไม่อาจทนเห็นชีวิตหนึ่งต้องดับสูญ นางจึงได้ยื่นมือช่วยเหลือคนเถื่อนเผ่าโหญวหญาน ทว่าอีกฝ่ายกลับตอบแทนนางด้วยการใช้กำลังบังคับ! พรากเอาสิ่งสำคัญที่สุดของลูกผู้หญิงไป และทอดทิ้งนางให้ต้องหวาดผวาอยู่กับฝันร้าย

หลายปีผ่านพ้น เผยชิงวันนี้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยว สามารถดูแลบริหารคอกปศุสัตว์สกุลเผยได้โดยลำพัง แต่แล้วคนในฝันร้ายก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้านางอีกครั้ง จากคนเถื่อนไร้หัวนอนปลายเท้า… บัดนี้กลับกลายเป็นประมุขแห่งเผ่าผู้ห้าวหาญ เขามาเพื่อตามทวง ‘สมบัติ’ ซึ่งตนได้ตีตราจองไว้!

ความทรงจำซึ่งผนึกซ่อนไว้ยังส่วนลึกถูกเรียกกลับคืนมาอีกครั้ง หนนี้เผยชิงไม่อาจหลอกตัวเองว่าเป็นเพียงฝันตื่นหนึ่ง เพราะมันชัดเจนและรุนแรงเหลือเกิน จนไม่คิดว่านางจะสามารถผ่านมันไปได้เหมือนอย่างในอดีตอีกแล้ว

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *