/* */

มนตราราชสีห์ PDF

เพราะช่วงชีวิตมนุษย์กับสัตว์ในหิมพานต์นั้นแตกต่างกัน
เขาจึงไม่ลังเลที่จะแบ่งชีวิตครึ่งหนึ่งของเขาให้เธอ
จะอยู่…ต้องอยู่ด้วยกัน ตาย…ตายพร้อมกัน!
ทว่าเมื่อ ตารกา ฟื้นคืนชีวิตอีกครั้ง
เธอกลับลืมเลือนเรื่องราวแต่หนหลังไปจนหมดสิ้น
อีกทั้ง ‘หัวใจราชสีห์’ กลับทำให้เหล่าสิงห์ผสมทั้งหลายหมายปองชีวิตเธอ
สิงห์ กาฬสีหะที่มีรักมั่นคง มุ่งมั่นตามหาหัวใจอีกครึ่งดวงของตนเอง
เมื่อพบเจอดาวน้อยของเขาอีกครั้ง ราชสีห์หนุ่มจึงไม่ลังเลที่จะพาเธอกลับสู่ถิ่นเดิม
แต่เป็นเพราะตารกาจดจำอดีตไม่ได้ เธอจึงคิดว่าสิงห์เป็นคนร้ายซึ่งทำร้ายแม่เธอ
และลักพาเธอเข้ามายังดินแดนอันแสนงดงาม…หิมวันตบรรพต

ความรัก ความทรงจำ อดีตอันเลวร้าย ความหลังแสนงดงาม
จะคืนกลับสู่หัวใจของเธอได้หรือไม่
มนตราบทใดกันหนอจะดลบันดาลให้เธอกลับมารักเขาได้…อีกครั้ง

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *