/* */

บัณฑิตก่อนเที่ยงคืน PDF

    พบกับเพชรน้ำหนึ่งของโลกิยนิยายจีนทอแสงเจิดจรัสในสมัยราชวงศ์หมิง ครั้งที่วรรณกรรมเรื่องนี้ปรากฏขึ้นในบรรณพิภพยุคนั้นสมัยนั้น ไม่ว่าคนในวงศ์วรรณไหนล้วนใคร่อยากอ่านนิยายเรื่องนี้ เล่าขานกันว่า…แม้บุคคลผู้ตาบอดสมัยนั้นยังอุตส่าห์จ้างคนตาดีให้อ่านหนังสือเล่นนี้ให้ฟังสักครั้ง!

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *