/* */

คำหวาน PDF

    เพียงแรกพบสบนัยน์เนตร “พระองค์เจ้าสฤษดิ์รังสรรค์” ก็ทรงหมายปองในตัว “เต็มเดือน” สตรีสามัญที่มิคู่ควรกับขัตติยบุรุษผู้สืบสายพระโลหิตอันสูงส่ง ทางเดียวที่จะได้หล่อนมาครอบครองคือ “ชายจะเลี้ยงเธอเป็นเมีย เป็นหม่อมห้ามของชาย ภายหน้าเจอกุลสตรีที่คู่ควร คุณแม่ค่อยรับขวัญสะใภ้หลวง”

    สี่ปีในฐานะนางห้าม เต็มเดือนไม่เคยขาดตกบกพร่องในหน้าที่ ด้วยเมื่อถวายตัวแล้ว เธอได้ถวายหัวใจแด่พระองค์ชายไปด้วย ทว่า…ที่เขาเรียก “นางห้าม” เพราะเหตุนี้เอง “ห้าม” อารมณ์ธรรมชาติของชาย “ห้าม” เพื่อรอขัตติยนารีที่คู่ควร

    ฟ้าสูงย่อมมิควรเคียงคู่แผ่นดินต่ำ กำแพงแห่งชนชั้นนั้นหนาหนัก ยากจะทลาย กระนั้นก็อย่าลืมเทียว… ห้ามสิ่งใดย่อมห้ามได้ ทว่า…ห้ามความรักนั้นยากยิ่ง เมื่อขัตติยบุรุษทรงยึดมั่นในนางเดียว… ศศิธรผู้ฉายแสงกลางดวงหทัย ตราบสุริยันยังอยู่คู่ทิวา ตราบจันทราไม่ร้างจากราตรี ดวงหทัยพี่นี้สถิตที่นวลเจ้า…ตราบสิ้นพิราลัย

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *